Äldre

För dig som har en funktionsnedsättning på grund av ålder, sjukdom eller skada och därför behöver service, omsorg och vård erbjuder Storfors kommun dessa tjänster utifrån Socialtjänstlagen.

Exempel på tjänster är särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution.

Ditt individuella behov styr utformingen av ditt stöd.

Avgifter

Inom Vård och Omsorg är de flesta tjänster avgiftsbelagda vilket regleras i Socialtjänstlagen. Det finns en högsta avgift som får tas ut och den enskilde ska garanteras ett visst minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala dagliga levnadsomkostnader.

Läs mer om avgifter.

Ansökan

Du ansöker genom att ta kontakt med biståndshandläggaren. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Läs mer om hur ett ärende går till.

Här finns information på lättläst svenska.Kontakt

Storfors kommun
0550-651 00
storfors.kommun@storfors.se

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2014-09-11