Värmlands framtid - för unga

Camilla Andreasson är ny projektledare för Värmlands Framtid.

Camilla Andreasson är ny projektledare för Värmlands Framtid.

Projektet "Värmlands framtid" ska minska arbetslösheten bland unga i länet.

Projektet har beviljats 35 miljoner från Europeiska socialfonden och ska under de tre kommande åren minska arbetslöshet och utanförskap bland unga i Värmland.

I Storfors är det Camilla Andreasson som håller i trådarna.

Verksamheten, som är frivillig, går ut på att stötta unga i åldern 15-24 år som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Gruppen träffas flera gånger i veckan, för bland annat friskvård, frukost och planering.

Varje ungdom får en egen plan och allt sker utifrån individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier eller arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta i aktiviteter som studiebesök, friskvård, social träning eller läsa körkortsteori i grupp eller enskilt.

Bakgrunden till hela projektet är att Värmland är i ett utsatt läge. Här råder hög ungdomsarbetslöshet och ett stort antal ungdomar saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan.

I samtliga 16 kommuner kommer man nu att göra riktade insatser för att stötta cirka 900 ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Storfors kontor finns i Kulturhuset och man kommer att ha Kulan (källarvåningen i Kulturhuset) som mötesplats.

Kontakt

Projektledare
Camilla Andreasson

Projektägare
Anders Johannesson
0550-652 09


Länkar


Senast publicerad av Eva Wiklund 2017-05-18