Värmlands framtid - för unga

Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Värmlands framtid är till för dig som är mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Vi arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare, helt utifrån dina individuella behov. Det kan handla om att komma igång med studier, ha praktik, vägledning inför studier/arbete, stödsamtal, motiverande samtal, hjälp i kontakt med myndigheter eller att delta på någon aktivitet (t.ex. samtal, studiebesök, friskvård, social träning, Skapande verkstad, körkortsteori) i grupp eller enskilt. Tillsammans gör vi kartläggningar och en handlingsplan för att hitta just din väg framåt.

Målet är att du ska bli bättre rustad för att komma vidare med studier, praktik eller arbete.

Om du vill komma i kontakt med oss eller har några frågor, tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakt

Projektledare
Emma-Lill Zetterlund
0550-651 38/ 072-142 80 08

Projektägare
Anders Johannesson
0550-652 09/ 072-386 66 05


Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-14