Projekt "Jobb helt enkelt"

Med bidrag från Tillväxtverket ska Storfors kommun och arbetsförmedlingen tillsammans matcha nyanlända mot arbetsgivare på orten i projektet ”Jobb helt enkelt!”

Första uppdraget blir att kartlägga vilka nyanlända som finns i Storfors och vilka kompetenser de har.

Nästa steg är att inventera vilka företag på orten och i närområdet som behöver anställa.

Den grupp som kan komma ifråga för insatserna är nyanlända som har utbildning och dessutom vissa kunskaper i svenska och man räknar med att det finns 30-40 aktuella personer i Storfors. I projektet ska deltagarna få personlig stöttning och hjälp, utbildning och praktik.

Arbetet kommer att utföras i samarbete mellan arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen, integrationsenheten och näringslivsutvecklaren.

Läs nyhetsartikel om projektet>

Läs artikel om Structo som hittade rätt kompetens

       

Kontakt

Projektledare
Ninni Andersson
0550-651 95, 072-142 67 10


Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-01-04