Nyhetsbrev

Nu är sommaren här!

Nyhetsbrev 21 juni 2017

Vi har under första halvåret av 2017 genomfört en hel del aktiviteter för Storfors näringsliv!

• Uppstart av tre stycken nätverksträffar för Storfors företag, Företagspresentation av Naverviken, Montera i Storfors och information om Almi Värmlands verksamhet.

• Vi fortsätter under hösten månadsvis med olika program. Det som står på tur är träffen den 5 september med Storfors kommun som värd. Då diskuterar vi kommunens upphandlingar genom Lagen om offentlig upphandling. Notera datumet!!

• Vi har varit med och bildat Klubb 300 en grupp med elva företag som tillsammans har cirka 300 anställda. Syftet är att skapa "Gnosjöanda" och hjälpa varandra med exempelvis inköp, personalbemanning och lokaler. Gruppen har startat en facebookgrupp där man snabbt kan sprida information och förfrågningar om sådant som man behöver hjälpas åt med.

• Svensk Näringslivs ranking kom under maj och där har vi förbättrat oss med några punkter.

• Under juli månad skall vi producera en kortfilm om Storfors kommun där några företag kommer att synas.

• Vi kommer att genomföra en uppföljningsträff i höst den 5 oktober där vi lyssnar till en bra föreläsning och även diskuterar i grupper hur vi skall fortsätta arbetet med ett gott näringslivsklimat i Storfors. En fyllig inbjudan kommer efter semestern men reservera dagen redan nu.
Slutligen vill jag önska er en riktig skön och härlig sommar!

.......................................................

I Storfors ökar nyföretagandet mest!

Nyhetsbrev nr 1, 2017

Hej!

I dag kom en trevlig rapport om att vi har ökat nyföretagandet mest i Värmland! Storfors är nr 1 följt av Hammarö. Vi har även ökat näst snabbast med nyföretagandet i hela Sverige! Nyföretagandet är viktigt för en god utveckling av Storfors kommun. På sikt kan fler få jobb genom att de nya företagen så småningom anställer, vilket i sin tur generar mer skatteintäkter för kommunen.

Välkommen på affärsluncher under året
Nu har vi planerat för affärsluncher under året med olika teman, företagspresentationer och information från olika organisationer som är till nytta för våra lokala företag. Vi startar den 23 mars i Folkets Hus restaurang. Ingen föranmälan krävs och du betalar själv lunchen. Vi sitter i ett separat rum intill restaurangen. Se bifogat program. Jag hoppas att ni är riktigt många som kan komma!

Ny företagsförening & diplom till Årets Nyföretagare
Den 26 april är du välkommen till Biljardcaféet kl 18.30 för bildandet av Storfors företag i Samverkan. Kontakta Torbjörn Johansson SQS kvalité och miljö, tel 070-566 18 11 eller mail info@sqs-storfors.se Samma datum och samma plats kl 18.30 har Storfors NyföretagarCentrum årsmöte med utdelning av diplom till Årets Nyföretagare i Storfors 2017.

Informationsträff om skuggstyrelse
Almi Värmland bjuder in till informationsträff den 12 april angående skuggstyrelse i Karlstad. En god möjlighet för dig som idag saknar styrelse. Se vidare hemsidan hos Almi. Kontaktuppgifter Thomas Berg Almi, thomas.berg@almi.se, tel 070-814 93 61, hemsida www.almi.se

Chans till nästan kostnadsfri utbildning av personal
Kom ihåg att utnyttja Handelskammaren Värmlands Affärskraft för dig med upp till tio anställda. Det är en nästan kostnadsfri möjlighet att utbilda din personal. Kontaktuppgifter till Handelskammaren: www.affarskraftvarmland.se

Magnus Hedvall är nu arbetsförmedlingens kontaktperson för dig som företagare i Storfors. Kontakt: Tel 010-487 97 85. Mail: magnus.hedwall@arbetsformedlingen.se

Kontakta gärna mig för aktiviteter som ni vill veta mer om!

Börje Andersson Näringslivsutvecklare

 

Samarbete för spännande utmaning

Nyhetsbrev 3 2016-12-21

Nu har vi snart genomfört ytterligare ett år i god samverkan, kommun och lokalt näringsliv, och visst händer det mycket i Storfors näringsliv. Många företag har haft en god utveckling och vi jobbar löpande med flertalet etableringar. Etableringsärenden tar tid och man vet aldrig med säkerhet slutresultatet men ju flera ärenden som pågår desto större chans till att några får ett lyckligt slut.

Kommunen har, tillsammans med företagarna i Storfors, sedan några månader tillbaka inlett en fördjupad dialog och en spännande utmaning. Gemensamt har vi påbörjat en resa mot en kraftig förbättring av näringslivsklimatet i Storfors. År 2020 är vår förhoppning att vara bland de 50 bästa kommunerna i Sverige. Det är ett mål som kräver samverkan, hårt arbete och en vilja från alla tänkbara parter.

Vårt företagsråd har bearbetat materialet som framkom vid vår företagsträff i november och tillsammans med kommunledningen har vi utformat en handlingsplan som kommunfullmäktige förhoppningsvis skall fastställa under mars månad.

Läs igenom handlingsplanen och kom gärna med synpunkter som vi kan komplettera med innan politiska beslut är fattade. Värt att påpeka är att detta dokument är en levande produkt som löpande skall revideras i samverkan med er företagare och politikerna i Storfors kommun. Det betyder att dokumentet inte är ”hugget i sten”. Det som inte kommer med idag, kan alltså vävas in i ett senare skede. Det viktigaste är nu att vi får till något konkret och gemensamt att utgå ifrån.

Under februari-mars 2017 kommer Svenskt Näringsliv att skicka ut en ny enkät där ni som företagare skall tycka till om Storfors företagsklimat. Vi hoppas att så många som möjligt svarar och att vi höjer svarsfrekvensen i jämförelse med förra årets procentandel som var ca 50 procent. Ju fler svar vi får desto lättare blir det att urskilja vilka behov som finns och inom vilka områden vi behöver förbättra vårt näringslivsklimat.

Som framgår av handlingsplanen kommer vi att genomföra flera företagsträffar under 2017. Vi återkommer med datum och innehåll i början av 2017.

Den första träffen som är planerad är Östra Värmlands näringslivsdag den 9 februari i Kristinehamn, se bifogat program.

Slutligen vill vi önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Börje Andersson Näringslivsutvecklare
Mats Öhman Kommunchef

Näringslivsutveckling

Nyhetsbrev nr 2, juli 2016

Sommar och semester och tid för eftertanke och framtidsplanering!

Som företagare vet jag av egen erfarenhet att det kan vara svårt att planera en längre ledighet men alla behöver stanna upp och ladda batterierna även om det bara blir några dagar.

Under maj månad fick vi ta del av Svensk Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet i kommunen. Vi har förbättrat oss något på vissa områden men totalt sett är resultatet oförändrat sedan förra året.

Vårt företagsråd, som vi bildade under hösten 2015, har genomfört två sammanträden under året och vi har även besökt Sunne kommun för att lära oss mer hur man har jobbat med kommunens service till företagen där. Sunne kommun har legat i topp i undersökningarna under flera år.

Ledamöter i Företagsrådet i Storfors är Torbjörn Johansson från SQS, Lena Saikoff från Miljöbolaget, Niklas Engström från Engströms Bygg, Olle Levein från Elteam One, Pierre Österberg från Jordkullen samt Mats Öhman, Hans Jildesten och Börje Andersson från Storfors kommun. Har ni synpunkter på kommunens service till företagen så får ni gärna höra av er till oss som ingår i företagsrådet.

Vår nya kommunchef Mats Öhman har påbörjat ett spännande arbete med målet att vi skall ligga i framkant i Värmland när det gäller näringslivsklimatet i kommunen. Vi återkommer under hösten med det färdiga förslaget.

MöckelnFöretagen och Företagarna i Karlskoga och Degerfors bjuder in oss att delta i en affärsresa den 29 september till 1 oktober i Säfsen. Detta kan ni läsa mer om på hemsidan www.affarsexpedition.se. Konferensen har fokus på affärer & relationer och skall vi utvecklas positivt är det alltid nödvändigt att ta till sig orden ”gå inte över ån efter vatten”. Så gynna varandra i Storfors!

Ha nu en trevlig sommar och försök att ta ledigt några dagar!

Vårtecken i Storfors!

Nyhetsbrev nr 1, april 2016

Nu närmar vi oss våren med stormsteg och letar vårtecken i naturen! Jag såg hemma vid mitt hus att talgoxen har börjat att bygga bo och tulpanlökarna börjar att röra på sig….

När det gäller näringslivsutveckling och arbetsmarknad i Storfors ser jag också flera ”vårtecken”.

  1. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med ca 8 % på ett år
  2. Totala arbetslösheten har sjunkit med ca 3 % på ett år
  3. Antalet arbetslösa utrikesfödda har sjunkit med 2,5 %
  4. Vi har ökat näst bäst i Värmland när det gäller nystartade företag - 21 st under 2015
  5. Vi har störst ökning i Värmland när det gäller antalet företagsamma i kommunen.
  6. Vi jobbar med flera etableringsuppdrag som kan leda till ännu bättre sysselsättning.

Företagarrådet har nu startat och vi har nu genomfört två sammanträden där vi diskuterar ständiga förbättringar i kommunen när det gäller att serva våra företag. Vi kommer att besöka Sunne kommun för att ta del av deras arbetssätt. Sunne kommun har bäst företagsklimat i Värmland.

Fortsatta möjligheter finns att söka IUC innovationscheckar och även checkar till att förbättra sitt eget varumärke á 100.000 kronor! Är ni intresserade - kontakta mig så kommer vi och gör en bedömning och ansökan. Nu har nio Storfors företag erhållit 900.000 kronor.

Kom också ihåg; om ni skall investera och bedriver en verksamhet med kunder i ett stort geografiskt område så finns möjligheten till 20-25 procent i investeringsstöd.

Östra Värmlands Näringslivsdag genomfördes vid Lundsbergs skola med 170 deltagare. Sex kommuner deltog och vi var värdar för dagen. Nästa år är det Kristinehamns tur.

Är ni intresserade av fiber - kontakta IP only för offert. Kontaktperson Hanna Dahlström har tel 070-255 14 47 och nås även via mail; hanna.dahlstrom@iponly.se

Hör av er om ni har frågor som berör företagsutveckling mm. Vi står på tå för att bistå med rådgivning och stöd!

Soliga hälsningar från Börje Andersson

Kontakt

Näringslivsutvecklare
Börje Andersson
tel. 0550-65125
borje.andersson@storfors.se


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-07-13