Stab för administration & utveckling

I kommunens stab finns funktioner för verksamhetsstöd, ekonomi-hantering, personalärenden, information, ärendeberedning och administration samlade.

Chef för staben är Daniel Bekking.

Här finns även en rad olika specialistfunktioner så som;

EU-samordnare
Kicki Karlsson
070-19 19 769

Folkhälsosamordnare
Kicki Karlsson
070-19 19 769

MAS- Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Hans-Bertil Hermansson
0550-652 85

Näringslivsutvecklare
Börje Andersson
0550-651 25

Risk- och säkerhetssamordnare
Michael Björklund
070-305 29 52

SAS Socialt ansvarig samordnare
Vakant

Turismsamordnare
Lennart Johansson
0550-651 18

Kontakt

Chef för staben
Daniel Bekking
0550-651 49

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-14