Myndighetsnämnden

Från och med 1 januari 2015 ingår Storfors i gemensam nämnd med Karlskoga.

Myndighetsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende, plan- och bygglagen, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och i tillsynen vidta de åtgärder som behövs samt i övrigt samverka med annan nämnd.


Valda ledamöter från Storfors

Ordinarie:

Thomas Backelin (s)

Lars-Erik Carlsson (v)

Ersättare:

Leif Persson (s)

Peter Farrington (m)


Kontakt

Myndighetsnämnden

0586-615 54

myndighetsnamnd@karlskoga.se


Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-01-08