Välfärdsnämnden


2014-12-16

VFN § 162 Godkännande av föredragningslistan
VFN § 163 Meddelanden
VFN § 164 Anmälan av delegationsbeslut
VFN § 165 Redovisning av utvalda delegationsbeslut
VFN § 166 Stående rapporter
VFN § 167 Rapport förstelärare
VFN § 168 Förstelärare
VFN § 169 Information om Skolinspektionens regelbundna tillsyn våren 2015
VFN § 170 Kvalitetsredovisning Vargbroskolan
VFN § 171 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § AL för servering av alkoholdrycker till allmänheten året runt på Taverna Restaurang
VFN § 172 Ekonomi, kvartalsrapport 3 2014
VFN § 173 Inriktningar för introduktionsprogrammen
VFN § 174 Medborgarförslag: Kvälls- och nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun
VFN § 175 Systematiskt kvalitetsarbete
VFN § 176 Aktuella frågor

2014-11-14

VFN § 148 Godkännande av föredragningslistan
VFN § 149 Meddelanden
VFN § 150 Anmälan av delegationsbeslut
VFN § 151 Redovisning av utvalda delegationsbeslut
VFN § 152 Stående rapporter
VFN § 153 Värdighetsgarantier
VFN § 154 Ekonomi
VFN § 155 Medborgarförslag: Kvälls- och nattöppet inom barnomsorgen i Storfors kommun
VFN § 156 Information om Skolinspektionens beslut efter riktad tillsyn
VFN § 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten
VFN § 158 Kvalitetsredovisning för Kroppaskolan
VFN § 159 Kvalitetsredovisning Bjurtjärns skola
VFN § 160 Kvalitetsredovisning Vargbroskolan
VFN § 161 Aktuella frågor

2014-10-28
VFN § 136 Godkännande av föredragningslistan
VFN § 137 Meddelanden
VFN § 138 Anmälan av delegationsbeslut
VFN § 139 Redovisning av utvalda delegationsbeslut
VFN § 140 Stående rapporter
VFN § 141 Rapporter ej verkställda beslut
VFN § 142 Uppföljning av avvikelser enligt HSL och SoL samt nationella kvalitetregister kv 3 2014
VFN § 143 Redovisning av beslut gällande missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL
VFN § 144 Fria resor/resekostnader för kund i bostad med särskild service
VFN § 145 Bemanning särskilda boenden
VFN § 146 Ekonomi
VFN § 147 Aktuella frågor

2014-09-23
VFN § 125 Godkännande av föredragningslistan
VFN § 126 Information från Brottsofferjouren Östra Värmland
VFN § 127 Meddelanden
VFN § 128 Anmälan av delegationsbeslut
VFN § 129 Redovisning av utvalda delegationsbeslut
VFN § 130 Stående rapporter
VFN § 131 Ekonomi, delårsbokslut
VFN § 132 Kunskapsuppföljning åk 5
VFN § 133 Förstelärare
VFN § 134 Verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska del
VFN § 135 Aktuella frågor

2014-08-26
VFN § 106 Godkännande av föredragningslistan
VFN § 107 Kunskapsuppföljning åk 3 och åk 5
VFN § 108 Meddelanden
VFN § 109 Anmälan av delegationsbeslut
VFN § 110 Redovisning av utvalda delegationsbeslut
VFN § 111 Redovisning av beslut gällande missförhållande enligt 14 kap 3 1 SoL
VFN § 112 Uppföljning av avvikelser enligt HSL och SoL samt uppföljning av nationella kvalitetsregister
perioden 2014-01-01 – 2014-06-30, vård och omsorg
VFN § 113 ÄBIC – Äldres behov i centrum
VFN § 114 Rapporter enligt 16 kap 6 f SoL över ej verkställda beslut
VFN § 115 Stående rapporter
VFN § 116 Dörrlås/överfallslarm till särskilda boenden
VFN § 117 Gåva till äldreboenden
VFN § 118 SIS-remiss: Kvalitet i äldreboende
VFN § 119 Ekonomi
VFN § 120 Budget 2015
VFN § 121 Rapport sommarskola 2014
VFN § 122 Förlängning av avtal gällande handläggning av tillfälliga serveringstillstånd till slutna
sällskap
VFN § 123 Fyllnadsval till Styrgruppen för Gymnasiesamverkan i Värmland
VFN § 124 Aktuella frågor

2014-06-17

VFN § 92 Godkännande av föredragningslistan
VFN § 93 Meddelanden 
VFN § 94 Anmälan av delegationsbeslut 
VFN § 95 Redovisning av utvalda delegationsbeslut
VFN § 96 Rapport utförsäkrade från Försäkringskassan
VFN § 97 Ekonomi
VFN § 98 Revidering av regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun 
VFN § 99 Kunskapsuppföljning åk 3
VFN § 100 Kunskapsuppföljning åk 5
VFN § 101 Vargbroskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
VFN § 102 Dörrlås/överfallslarm till särskilda boenden
VFN § 103 Stående rapporter
VFN § 104 Folkhälsoplan 2015-2018
VFN § 105 Aktuella frågor

Kontakt

Nämndsekreterare:
Marita Pettersson
0550-65160


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-09-13