Kalendarium

Kalendarium

2017

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

KF

18:00

 

9

16

19

 

1 och 21

KS

08.15

16

20

20

-

15

7 och 26

KS Ledningsutskott

08.15

30

27

-

-

2, 23

13

KS Skola välfutskott

08.00

-

2

2

27

24

15

KS Vård omsorgsutskott

13.00

-

2

2

27

24

15

Stiftelsen

08.15Budgetberedning

      

 


Kalendarium

2017

Tid

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

KF

18:00

-

17

-

9 Bjurtjärn

13

14

KS

08.15

-

-

18

23

27

-

KS Ledningsutskott

08.15

-

28

-

9, 30

-

11

KS Skola o välfärdsutskott

08.00

-

31

-

12

2

14

KS Vård o omsorgsutskott

13.00

-

31

-

12

2

14

Stiftelsen

08.15

-


Budgetberedning

      

 

 

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-11-14