• [2018-05-14]

Tillkännagivande

Nämnd:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-05-14

Datum för tillkännagivande:

2018-05-14

Sista datum för överklagande:

2018-06-04

Dokument:

Protokoll ÖFN 2018-05-14PDF

Förvaringsplats:

Överförmyndarkontoret i Kristinehamn

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>

 

Senast publicerad av