• [2018-06-05]

Tillkännagivande

Nämnd:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-26

Datum för tillkännagivande:

2018-06-05

Sista datum för överklagande:

2018-06-27

Dokument:


Förvaringsplats:

Kommunhuset Djupadalsgatan 20 Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>

 

Senast publicerad av