• [2018-06-05]

Tillkännagivande

Nämnd:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-10

Datum för tillkännagivande:

2018-06-05

Sista datum för överklagande:

2018-06-27

Dokument:

Protokoll 2018-04-10

Förvaringsplats:

Kommunhuset, Djupadalsgatan 20

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>

 

Senast publicerad av