• [2018-04-04]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Datum för tillkännagivande:

2018-04-04

Sista datum för överklagande:

2018-04-26

Dokument:

KSLU protokoll 2018-02-26 är belagt med sekretess och publiceras ej

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>

 

Senast publicerad av