• [2018-03-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum:

2018-02-19

Datum för tillkännagivande:

2018-03-09

Sista datum för överklagande:

2018-04-02

Dokument:


Förvaringsplats:

Kommunhuset, Djupadalsgatan 20

Överklagan:

Under anslagninstiden kan överklagan ske. Läs mer>

 

Senast publicerad av