Tillkännagivande

Kungörelse om:

Ansökan om tillstånd för anläggande av deponiområden

Anslås from:

2018-06-05

Anslås tom:

2018-08-15

Dokument:

Mark- och miljödomstolens protokollPDF

Förvaringsplats:

Karlskoga kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen

 

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-06-05