Officiell anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Enligt den nya lagen ska den fysiska, officiella anslagstavlan ersättas med en webbaserad anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott. Hur beslut kan överklagas kan du läsa mer om här>

Tillkännagivanden om  sammanträden

Just nu finns inte någon aktuell kungörelse

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Det finns inga tillkännagivanden att visa

Tillkännagivanden om delegationsbeslut

Det finns inga delegationsanslag att visa just nu.

Delegationsbeslut anmäls vanligtvis vid nämndernas sammanträden. Se protokoll från respektive nämnd.

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och information

Just nu finns inte några övriga aktuella handlingar att anslå

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-01-12