Värmen och torkan

Under en längre tid har det varit varmt och soligt. Här har vi sammanställt information som kan vara användbar för Storfors medborgare under tiden värmen håller i sig.

Eldningsförbud & brandrisk

PM för skördearbete under tid av torka

Kontakt

Upplysningar om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på:

SOS Alarms telefonsvarare
019-18 99 05

eller hos:

Bergslagens räddningstjänst 0586-636 00

Senast publicerad av Eva Wiklund 2018-08-06