Miljöskydd

Luft, mark och vatten påverkas av föroreningar från många verksamheter. Inom miljöskyddsområdet bedriver vi rådgivning och tillsyn för att skydda och bevara miljön från skadlig påverkan.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera efterlevnaden av de lagar och bestämmelser som reglerar detta område.

Miljötillsyn

Miljöbalken ska bidra till att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Det gäller oavsett om det är föroreningar eller annan påverkan som orsakar problemen.Både företag och andra verksamhetsutövare måste betala för tillsyn och andra uppgifter som kommunen sköter med stöd av miljölagstiftningen. Vad olika uppgifter ska kosta framgår av den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Taxan innehåller bl.a. uppgifter om kostnaden i samband med ansökan om tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, för anmälan att stickande/skärande verksamheter, skolor, förskolor mm.Vem berörs av taxan? Alla som yrkesmässigt utövar någon verksamhet som miljöbalken är tillämplig på berörs av taxan. I vissa fall ska den tillämpas också när privatpersoner vidtar åtgärder som kan påverka miljö och hälsa. Sedan miljöbalken infördes räknas betydligt fler än tidigare som verksamhetsutövare.


Kontakt

Inspektörer inom miljö, hälsa och livsmedel når du på vår kundtjänst.

Tel: 0586-619 20
måndag-fredag 9-15 (lunch 12-13)

Eller på e-post miljokontoret@karlskoga.se


Länkar


Senast publicerad av Visitor Visitor 2016-08-25