Miljö och hälsa

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har funderingar rörande miljö, hälsoskydd och livsmedel. Om du har planer på att starta en ny verksamhet eller förändra den nuvarande bör du kontakta oss i god tid.

Vad är miljökontoret ?

Vi är en tillsynsmyndighet, dvs. vår uppgift är att kontrollera och se till att lagen (miljöbalken, livsmedelslagen m.fl.) efterlevs. Detta görs genom tillsyn av verksamheter och framförallt genom kontakter och samtal med verksamhetsutövarna.

Kontakt

Inspektörer inom miljö, hälsa och livsmedel når du på vår kundtjänst

Tel: 0586-619 20
måndag-fredag 9-15 (lunch 12-13)

Eller på e-post miljokontoret@karlskoga.se


Senast publicerad av Visitor Visitor 2016-07-21