Solel

Ett nationellt projekt för att hjälpa villaägare i deras beslut kring solceller startade under april månad 2017 och pågår under resten av året. Solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk. I år riktar projektet sig mot privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Nästa år blir det fokus på andrla områden.

Kontakta energi- och klimatrådgivare om du är intresserad av att producera din egen förnybara el med solenergi.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Hanan Othman
0550-651 74

Olof Edén
0550-651 51

Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-06-02