Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked av Miljö- och Byggnämnden innan du ansöker om bygglov.

Ansökan görs på en blankett eller i brev som ställs till Miljö- och Byggnämnden. I förhandsbeskedet behandlas bara frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda.

Vilka handlingar behövs för att pröva mitt ärende?

För att underlätta handläggningen behövs en enklare karta där du markerat det tänkta läget för din åtgärd och en enkel skiss på vad du tänker bygga. Kartan och skissen skickas tillsammans med din ansökan. Fastighetsbeteckningen ska klart framgå i din ansökan.

Karta över din fastighet för ändamålet kan du erhålla från byggnadsassistent, via e-post eller brev.

Miljö- och byggnämnden är bunden av sitt beslut vid prövning av en bygglovansökan som görs för åtgärden inom två år från dagen för beslut om förhandsbeskedet.

Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-02-22