Bygglov krävs

När du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad, så att någon bostad, lokal eller yta tillkommer, krävs det ett bygglov. Reglerna för bygglov omfattar även fritidshus och sommarstuga.

Har du fått bygglov och startbesked måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Bygglov behövs när du vill:

 • Bygga nytt (en- och tvåbostadshus, villa, sommarstugor, fritidshus, garage, förråd, parkering, anläggning, industrilokal m.m.)
 • Bygga större eller bygga om (gäller såväl i höjd som i plan)
 • Altaner och verandor kräver bygglov om tillbyggnaden räknas att den ökar byggnadens volym
 • Inglasad altan med eller utan nytt tak (skärmtak) kräver bygglov
 • Tak över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer som är större än totalt 15 kvm eller närmare tomtgränsen än 4,5 meter
 • Riva en byggnad inom detaljplanerat område
 • Riva och bygga upp på samma sätt igen
 • Förändra fasaden så att en byggnads utseende eller användningsområde ändras väsentligt eller tilläggsisolera (fasadrenovering, fasadbyte, fönsterbyte och byte av taktäckningsmaterial kräver inte bygglov för en- och tvåbostadshus)
 • Ändra användningen av en byggnad helt eller delvis, så som att bygga om bostad till kontor eller inreda en vind
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar, inom detaljplanerat område
 • Marklov för schaktning eller fyllning
 • Bygga plank högre än 1,20 meter
 • Bygga mur eller stödmur högre än 70 cm
 • Sätta upp parabolantenn med diameter större än 1,10 meter gemensam för flera fastigheters behov

Skicka in en ansökan om bygglov till Storfors kommun.

Kontakt


 

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-02-22