Inflyttning, slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nybyggda behövs ett slutbesked. Om du ändå flyttar in utan slutbesked kan du få betala böter, så kallad sanktionsavgift.

Du får ditt slutbesked hemskickat genom att lämna in eller skicka in en underskriven kontrollplan. Information om din kontrollplan finns i det startbesked som du fick i brevet med ditt beviljade bygglov.

Dyrt utan slutbesked

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda det nybyggda. Det kan bli väldigt dyrt om du flyttar in i din byggnad/byggnadsdel innan du har fått ditt slutbesked. Byggsanktionsavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp.


Kontakt

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00
(röststyrd växel)
Kommun@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-11-15