Värmlands framtid - för unga

Joha Raskinen (th) lägger upp individuella utvecklingsplaner för projektets alla deltagare. Ett par gånger i veckan har man också frsikvård tillsammans.

Joha Raskinen (th) lägger upp individuella utvecklingsplaner för projektets alla deltagare. Ett par gånger i veckan har man också frsikvård tillsammans.

Projektet "Värmlands framtid" ska minska arbetslösheten bland unga i länet.

Projektet har beviljats 35 miljoner från Europeiska socialfonden och ska under de tre kommande åren minska arbetslöshet och utanförskap bland unga i Värmland.

I Storfors är det Joha Raskinen som håller i trådarna.

- Vi har 12 ungdomar i projektet just nu och flera har redan kommit igång att plugga, säger han.

Verksamheten, som är frivillig, går ut på att stötta unga i åldern 15-24 år som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Gruppen träffas flera gånger i veckan, för bland annat frikvård, frukost och planering.

- Vi kör frukost en gång och friskvård ett par gånger i veckan redan på förmiddagen. Då får de hjälp att vända rätt dygnet och dessutom mår man bättre när man kommer igång och tränar. Man får mer energi över till annat, säger Joha, som är socionom och har jobbat både på ett ungdomshem och på en högstadieskola.

- Det är roligt att få träffa alla de här ungdomarna och att vi kan hjälpas åt att hitta nya vägar, säger han.

Varje ungdom får en egen plan och allt sker utifrån individuella behov. Det kan handla om att komma igång i studier, ha praktik, vägledning inför studier eller arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter eller att delta i aktiviteter som studiebesök, friskvård, social träning eller läsa körkortsteori i grupp eller enskilt.

Bakgrunden till hela projektet är att Värmland är i ett utsatt läge. Här råder hög ungdomsarbetslöshet och ett stort antal ungdomar saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan.

I samtliga 16 kommuner kommer man nu att göra riktade insatser för att stötta cirka 900 ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Storfors kontor finns i Kulturhuset och man kommer att ha Kulan (källarvåningen i Kulturhuset) som mötesplats. Joha Raskinen jobbar på heltid som ungdomskonsulent under 34 månder.

Kontakt

Projektledare
Joha Raskinen
0550-652 27

Projektägare
Anders Johannesson
0550-652 09


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-04-12