Förskoleklass

 

Förskoleklass är en frivillig skolform som fungerar som en övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan.

Verksamheten styrs av läroplanen, Lgr -11, som är utfärdad av Skolverket samt skolans värdegrund, uppdrag, övergripande mål och riktlinjer.

Förskoleklass är en egen skolform med fokus på matematik, svenska, naturkunskap, rörelse och lek som fortfarande har en stor betydelse för barnets utveckling och lärande.

 

Tiden för förskoleklass är 8.10-13.10.

 

Personal

  • Solveig Svensson
  • Lazgeen Ali
  • Jenny Frisell
  • Susanne Fredriksson
  • Pia Melin

 

Kontakt


Telefon förskoleklass
070 - 240 41 05  

Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-04-24