Fritidshem

Fritidshemmet Daggkåpan

Fritidshemmets verksamhet utgår ifrån LGR 11 och Allmänna råd för Fritidshem.

Fritidshemmet har öppet mellan kl 06:00 – 17.30. Innan skolan börjar är de tidiga barnen på förskolan Ängslyckan med förskolepersonalen. Vid cirka 16.30 är fritidsbarnen åter på förskolan då fritidspersonalen stänger både förskolan och fritidshemmet.

 

Personal på fritidshemmet

Caroline Hökemyr

Stina Larsson

Yvonne Björn

Karin Jonsson

Kristina Lindén

Pernilla Lundgren

 

Senast publicerad av Anne-charlotte Buhre 2017-04-24