Portfolieplan

Portfolioplan

På förskolorna i Storfors arbetar vi med portfolio som metod för att skapa en tydlig dokumentation av varje barns utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan.

Portfolion följer samma struktur som läroplanen för förskolan (Lpfö-98).

 1. Förskolans värdegrund och uppdrag.
 2. Förskolans mål och riktlinjer.
  2.1 Normer och värden2.2 Utveckling och lärande
 • Barns språkliga och kommunikativa utveckling
 • Barns matematikska och tekniska utveckling
 • Barns utveckling utifrån Naturvetenskap och miljö
 • Barns skapande verksamhet

2.3 Barns inflytande

Denna metod är ett hjälpmedel för att;

 • sätta fokus på barnets utveckling utifrån sina egna förutsättningar
 • uppmärksamma barnet på det egna lärandet
 • lyfta fram barnets kompetenser
 • stärka barnets självkänsla och
 • uppfylla uppdragen i läroplanen

Portfolion är också ett redskap som vi bland annat använder oss av vid utvecklingssamtalet för att göra läroplanen konkret.

Kontakt

Förskolan Viken
Djupadalsgatan 7
0550-651 85, 651 86, 651 87

Länkar


Senast publicerad av Marie Nowosad 2017-09-13