Föräldrasamverkan

VAD ÄR VIKTIGT FÖR OSS PÅ VIKEN?

Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Det är därför viktigt att komma ihåg att när ett barn börjar förskolan, börjar också barnets vårdnadshavare!

Vi strävar efter att ge föräldrarna en inblick i vår vardag på förskolan, chans att sätta sig in i och vara delaktiga i vår verksamhet. Detta skapar möjligheter för föräldrarna att påverka, ifrågasätta och hjälpa oss att utveckla vår förskola.

HUR ARBETAR VI FÖR ATT NÅ DIT?

Alla föräldrar / vårdnadshavare erbjuds att ta del av följande:

·        Inskolning och inskolningssamtal

·        Daglig kontakt

·        Utvecklingssamtal

·        Avslutningssamtal

·        Föräldrasamverkan, vara med på förskolan, drop-in kaffe.

·        Föräldramöte

·        Dokumentation

·        Hemsida

·        Info och lägesrapporter på Unikum, pappersform samt               på informationstavlor

Föräldrar har ofta olika behov av samverkan och vi skapar individuella lösningar.

VAD SÄGER LÄROPLANEN?

”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”(Lpfö-98/-10 sid 13)

Kontakt

Förskolan Viken
Djupadalsgatan 7
0550-651 85, 651 86, 651 87

Senast publicerad av Marie Nowosad 2018-01-09