Föräldrasamverkan

VAD ÄR VIKTIGT FÖR OSS PÅ FÖRSKOLAN LILLÅSEN?

Föräldrar och barn ska känna sig välkomna till förskolan.

Vi strävar efter att ge föräldrarna en inblick i vår vardag på förskolan, chans att sätta sig in i och vara delaktiga i vår verksamhet. Detta skapar möjligheter för föräldrarna att påverka, ifrågasätta och hjälpa oss att utveckla vår förskola.

HUR ARBETAR VI FÖR ATT NÅ DIT?

Alla föräldrar/vårdnadshavare erbjuds att ta del av följande:

·       Förskolan skickar hem ett välkomstkort

·       Inskolning och inskolningssamtal

·       Uppföjlningssamtal efter 2 månader

·       Daglig kontakt

·       Utvecklingssamtal 1gång/år

·       Föräldramöte/fester

·       Dokumentation/portfoliopärmar

·       Hemsida

·       Information i pappersform/whiteboard eller via e-post

Familjer har ofta olika behov av samverkan och vi skapar individuella lösningar vid behov.

VAD SÄGER LÄROPLANEN?

”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö-98/-10 sid 13)

Kontakt

Förskolan Lillåsen
Björkåsgatan 1
0550-651 83, 651 84


Senast publicerad av Beate Kun 2015-03-11