Föräldrasamverkan

VAD ÄR VIKTIGT FÖR OSS PÅ HAGEN?
Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Det är därför viktigt att komma ihåg att när ett barn börjar förskolan, börjar också barnets vårdnadshavare!

Vi strävar efter att ge föräldrarna en inblick i vår vardag på förskolan, chans att sätta sig in i och vara delaktiga vår verksamhet. Detta skapar möjligheter för föräldrarna att påverka, ifrågasätta och hjälpa oss att utveckla vår förskola.

HUR ARBETAR VI FÖR ATT NÅ DIT?
Alla föräldrar/vårdnadshavare erbjuds att ta del av följande:

  • Inskolning och inskolningssamtal
  • Daglig kontakt
  • Utvecklingssamtal minst 1g/år
  • Föräldramöte/fester
  • Dokumentation
  • Hemsida
  • Lägesrapporter i pappersform alt via mejl

Föräldrar har ofta olika behov av samverkan och vi skapar individuella lösningar vid behov.

VAD SÄGER LÄROPLANEN?
”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö-98/-10 sid 13)

Kontakt

Förskolan Hagen
Kroppavägen 13
Tel. 0550-651 81, 652 36


Senast publicerad av Kristina Elmström 2014-11-18