Förskolan Hagen

 

fsk

Vår förskola ligger i anslutning till Kroppaskolan och vi samarbetar vid öppning och stängning med Kroppaskolans fritids.

Vi har två avdelningar, en 1-3 årsavdelning och en 3-5 årsavdelning. Hagen öppnar 06.00 och stänger 17.00.  Om det finns barn som behöver senare vistelsetid, lämnas de till fritids som stänger kl.18.00.

På vår förskola har Läroplanen en tydlig förankring i verksamheten och vi anser att leken är viktigast för barnens utveckling och lärande. Det är viktigt att personalen är engagerad och agerar medforskare tillsammans med barnen för att fånga upp och ta tillvara på alla de lärandesituationerna som uppstår i förskolans vardag.

Under arbetsåret 16/17 kommer förskolorna i Storfors kommun ha extra fokus på språk och kommunikation, matematik och teknik.

På Hagen arbetar:

Pia Mattsson, Saskia Mooy, Emma Karlsson

Gunilla Johansson, Rose-Marie  Röös, Maria Höljefors

Avd 1: Tel. 651 81, 072-1459230

Avd 2: Tel. 652 36, 072-1459311

Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen när förskolan är stängd eller vi inte kan svara.

 

Kontakt

Förskolan Hagen
Kroppavägen 13
Tel. 0550-651 81, 652 36

Länkar

 Läroplan för förskolan

Senast publicerad av Rosemarie Röhs 2017-12-18