Förskolor

 

Förskola 1-5 år

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att utveckling och lärande bildar en helhet. ”Läroplan för förskolan Lpfö 98”

I Storfors kommun har vi sex förskolor i varierande storlek 1-3 avdelningar. Fyra förskolor finns i tätorten, och en i vardera Bjurtjärn och Kyrksten. Förskola erbjuds ditt barn om du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller om barnet har ett eget behov. På förskolornas egna webbsidor kan du läsa om deras verksamhet och hitta kontaktuppgifter.

För föräldrar som är hemma med sina barn finns Familjecentralen/ öppna förskolan i Hälsans hus. . Där deltar föräldrar och barn tillsammans i verksamheten. Läs mer under rubriken Öppen förskola i vänstermenyn.

Kontakt

Förskolechef
Lena Duvander
0550-652 66


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-08-07