Lägenheter,
Stiftelsen Björkåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens informationstidning
"I Freske Lufta"


Besök oss gärna på:


Storfors på facebook

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storfors på twitter

Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storfors på you tube

You Tubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Storfors kommun
Box 1001, 688 29 Storfors

Tel: 0550-651 00
storfors.kommun@storfors.se

Org.nr. 212000-1785

Vision Storfors 2015

-

gränsöverskridande samverkan

Storfors kommun har tillsammans med statliga Tillväxtdelegationen gjort en omvärldsanalys av kommunen. Det innebär att objektiva ögon granskat och satt in Storfors i ett större sammanhang.
 När analysen var klar, drogs slutsatserna att kommunens möjligheter ligger i att:
- förbli en del av en stark industriregion.
- området mellan Karlstad och Örebro med omnejd blir ett arbetsmarknadsområde.
- utbildningsnivån höjs både i Storfors och i närområdet.
- utvecklas i ett industriellt sammanhang. Det kan vi bidra till genom att öka samverkan mellan olika parter i ett system för utveckling och förnyelse.
- attityderna till utbildning, arbete, företagande, samhälle och människor, utvecklas på ett positivt sätt.
Med detta som utgångspunkt arbetade företagsledare, egna företagare, företagarorganisationer, lokala utvecklingsgrupper, länsmyndigheter, några ungdomar, politiker och kommunala tjänstemän fram -

Vision Storfors 2015 - gränsöverskridande samverkan

Visionen "gränsöverskridande samverkan" är en strategi där alla som bor och verkar i kommunen ska samverka på ett fritt och öppet sätt, på alla nivåer. Det ger förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling i hela Storfors. Att arbeta i gränslös samverkan innebär ett givande och tagande. Alla skall arbeta på ett osjälviskt sätt för att fler ska få det bra.

För att uppnå detta genomförs arbeten inom tre strategiområden-

Det goda livet
Det livslånga lärandet
Den goda företagsmiljön

För vart och ett av dess tre områden har en strateg utsetts för att arbeta med dessa frågor.
Visionen finns med som en bas ända från budgetberedningens arbete och genomsyrar i dag hela den kommunala beslutsprocessen.

Omvärldsanalys
Slutrapport avstämning av näringslivsarbetet 2015

Senast uppdaterad 2012-02-23 av Kristina Elmström

Informationsansvarig: Eva Wiklund, Webbansvarig: Eva Wiklund