Lägenheter,
Stiftelsen Björkåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens informationstidning
"I Freske Lufta"


Besök oss gärna på:


Storfors på facebook

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storfors på twitter

Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storfors på you tube

You Tubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Storfors kommun
Box 1001, 688 29 Storfors

Tel: 0550-651 00
storfors.kommun@storfors.se

Org.nr. 212000-1785

Påverka!

Vill du vara med och påverka det som händer och sker i kommunen finns det flera olika vägar att gå. Du kan lämna medborgarförslag och du kan ställa frågor vid allmänhetens frågestund. Du kan också ta kontakt med enskilda kommunpolitiker och be dem att interpellera eller motionera i en särskild fråga eller vända dig till berörd beredning. Om du undrar över något är det lättast att kontakta den enhet som hanterar frågan. I tjänstemännens arbetsuppgifter ligger bland annat att informera och upplysa allmänheten.

Medborgarförslag


Den som är folkbokförd i Storfors kommun har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar är välkomna att lämna förslag.
Medborgarförslaget ska handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde och får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Det får inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd och det bör utmynna i ett konkret förslag.
Underteckna förslaget med namn och uppge adress. Märk det med "medborgarförslag" och lämna in det till kommunstyrelsens kansli i stadshuset eller skicka det till Storfors kommun, Kommunfullmäktige, Box 1001  688 29  Storfors.
Det går också bra att skicka förslaget via e-post till storfors.kommun@storfors.se
Kom ihåg att tydligt ange avsändare och adress.
När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Förslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och bereds sedan av berört utskott. Målsättningen är att svara på förslaget så snabbt som möjligt. Beredningen i utskott innebär att det kan dröja någon månad innan förslaget kommer tillbaka till kommunfullmäktige. Det ska behandlas allra senast inom ett år från det förslaget väcktes.

Allmänhetens frågestund


I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet vid allmänhetens frågestund. Du kan skicka in din fråga i förväg via hemsidans formulär, e-post eller via ett vanligt brev, adresserat till Storfors kommun, Box 1001 688 29 Storfors. Du kan också fråga själv direkt under sammanträdets frågestund eller lämna din fråga till sammanträdets sekreterare.
Svaret kanske inte blir så uttömmande under själva frågestunden, men i så fall lämnas ett svar under något kommande sammanträde.
Frågor får inte lämnas in anonymt - då tas frågan inte upp.

 


Interpellation


En interpellation är en fråga som endast en ledamot av kommunfullmäktige kan ställa. Den måste lämnas in skriftligt och i förväg och frågan kan bara ställas till en utskottsordförande eller till kommunstyrelsens ordförande. Den som frågan är riktad till kan svara vid det sammanträde då frågan ställs eller, dock senast, vid nästa sammanträde.

Motion


Ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Den måste alltid beredas av den del av kommunförvaltningen som berörs innan den återvänder till kommunfullmäktige. Det kan vara större utredningar som måste göras och därför kan det dröja innan motionerna kommer tillbaka för beslut.
 

Skriv ditt förslag här nedan:Senast uppdaterad 2013-09-04 av Kristina Elmström

Informationsansvarig: Eva Wiklund, Webbansvarig: Eva Wiklund